Privacy verklaring VEDGY KITCHEN

Privacy verklaring VEDGY KITCHEN

Wanneer u contact met ons opneemt via de website, een van onze medewerkers of andere wegen om gebruik te maken van onze dienstverlening, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. VEDGY KITCHEN acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

VEDGY KITCHEN is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-08-2020.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

a. Soort gegevens Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde (persoons-)gegevens van u. Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die door u zijn opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Functie

b. Doelen van de verwerking VEDGY KITCHEN verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

 • Op de hoogte brengen van door VEDGY KITCHEN georganiseerde evenementen en gepubliceerde werken.
 • Klantcontact tijdens trajecten om de dienstverlening soepel uit te voeren.

CONTACTFORMULIER

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen, suggesties of klachten te stellen aan onze medewerkers middels een contactformulier, waarbij gevraagd wordt naar uw naam, emailadres en bericht. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij streven naar een afhandeling binnen 24 uur.

PUBLICATIE

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij maken intern gebruik van het CRM systeem van QS Solutions. Zij zijn ISO27001 gecertificeerd. Anderzijds zijn gegevens voor facturering opgeslagen in AFAS, een organisatie die tevens is gecertificeerd voor de ISO27001.Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

COOKIES

Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. In de uitgebreide omschrijving op de website wordt vermeld hoe dit kan. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Close
Close